Research SQL Server 2016CTP2 – 7/13

AlwaysOn – wysoka dostępność w SQL Server od wersji 2012, a co nowego w wersji SQL Server 2016CTP2? W zakresie AlwaysOn Failover Cluster znalazłem informację dotyczącą tego, iż SQL Server 2016CTP2 wspiera Group Managed Service Accounts, wcześniej wymagało to wyłączenia instancji po zmianie hasła w Windows Server 2012R2, w zakresie AlwaysOn Availability Groups jest trochę więcej ciekawych rzeczy.

Przy użyciu grup dostępowych AlwaysOn Availability Groups definiujemy repliki synchroniczne do odczytu, wówczas wszystkie połączenie do odczytu (ReadIntent) są kierowane do innych replik, niż tej głównej służącej do zapisu i odczytu, dotychczas działało to tak, iż trafiało takie zapytanie do pierwszej z listy routingowej repliki, w wersji SQL Server 2016CTP2 możemy mieć kilka replik synchronicznych do odczytu, a ruch rozrzucany jest wg algorytmu Round-Robin, co daje zbalansowanie ruchu do odczytu.

Kolejną nowością jest to, iż możemy mieć od wersji SQL Server 2016CTP2 więcej, bo zamiast dwóch – trzy repliki do automatycznego przełączenia w przypadku awarii (AUTOMATIC FAILOVER).

Ostatnią zmianą jest obecnie wsparcie dla DTC , wówczas musimy tworząc grupę dostępności dodać odpowiednio WITH DTC_SUPPORT = PER_DB

Jak z zapowiedzi słyszymy coś jeszcze ma się pojawić w zakresie AlwaysOn, szczególnie, że AlwaysOn w wersji standard ma zastąpić mirroring, ale jak to będzie wyglądać od strony licencyjnej i pełnej funkcjonalności w zakresie wysokiej dostępności z całą pewnością trzeba trochę zaczekać.

Zaparaszam do śledzenia kolejnych części Research SQL Server 2016CTP2.

Share this article ...

Google Plus
Ihren LinkedIn Kontakten zeigenLeave a Reply

Connect with:
  • This field its required.
  • This field its required.
    • Message is required