Drugi eksperyment gotowy

Pierwszy z eksperymentów zaplanowanych na warsztaty “Mistrz danych (Data Scientist) w Chmurze” miał na celu przedstawienie platformy Azure ML oraz klasyfikatorów (modeli ML które klasyfikują przypadki, takie jak las drzew decyzyjnych). Sam eksperyment nie jest specjalnie rozbudowany:

Model

Za to przygotowanie do niego teorii zajęło mi dwa dni i 50 slajdów.

Kierując się Waszymi sugestiami, scenariusz drugiego eksperymentu jest biznesowy: “Bicycle Rental System – Forecasting Demand”. Eksperyment, zresztą tak samo jak pierwszy, wzorowany jest na konkursie ogłoszonym swego czasu na portalu kaggle. Celem drugiego eksperymentu jest pokazanie Wam podstaw języka R oraz przedstawienie modeli regresyjnych.
Sam eksperyment jest nieco bardziej rozbudowany:

Regression Model

A jego opis zajmuje 70 slajdów.

W planach na warsztaty mam jeszcze eksperymenty poświecone uczeniu nienadzorowanemu, analizie tekstów i modelem rekomendującym. Obawiam się tylko, że będę musiał wybrać z ich jeden, góra dwa. I tu zwracam sie do Was z pytaniem: które eksperymenty chcielibyście wspólnie ze mną wykonać na warsztatach?

Share this article ...

Google Plus
Ihren LinkedIn Kontakten zeigenThis entry was posted in General and tagged by Marcin Szeliga. Bookmark the permalink.
Marcin Szeliga

About Marcin Szeliga

Since 2006 invariably awarded Microsoft Most Valuable Professional title in the SQL category. A consultant, lecturer, authorized Microsoft trainer with 15 years’ experience, and a database systems architect. He prepared Microsoft partners for the upgrade to SQL Server 2008 and 2012 versions within the Train to Trainers program. A speaker at numerous conferences, including Microsoft Technology Summit, SQL Saturday, SQL Day, Microsoft Security Summit, Heroes Happen {Here}, as well as at user groups meetings. The author of many books and articles devoted to SQL Server.

Leave a Reply

Connect with:
  • This field its required.
  • This field its required.
    • Message is required