SQLAzure v12

Przed laty jak przypomnę sobie pierwszą wersję SQLAzure, czyli bazy danych w formie serwisu w chmurze (DBaaS) oferowanego przez Microsoft na platformie Azure, to nie widziałem dużej ilości zastosowań dla niej. Po kilku latach mamy do czynienia z zupełnie innym produktem i do wielu zastosowań mogę z czystym sumieniem zaproponować swoim klientom takie rozwiązanie. Bazy danych mogą mieć rozmiar do 500GB, o szybkiej przepustowości – dyski SSD.

W tym poście chciałem opowiedzieć po krótce o nowościach wersji v12.

Wersja v12 ma znaczący wpływ na wydajność – w dużej mierze dotyczy to wersji PREMIUM:

  • Zwiększenie poziomu zrównoleglenia przetwarzanych zapytań
  • Zmniejszenie opóźnień operacji wejścia/wyjścia (IO)
  • Zwiększenie operacji IOPS
  • Większa wydajność dziennika transakcyjnego (LOG)

Od wersji v12 – PREMIUM jest możliwość zakładania indeksu kolumnowego, którego efektywność dla zastosowań analitycznych jest ogromna. Więc można już budować efektywne bazy danych, które bardzo szybko będą zwracały nam wyniki.

Dla programistów pojawiło się też kilka bardzo dobrych wiadomości.

Pierwszą z nich to z całą pewnością wsparcie dla kodu pisanego w językach wysokiego poziomu -.Net CLR, co prawda z ograniczeniem jedynie dla poziomu bezpieczeństwa na poziomie SAFE, ale to nie powinno być ograniczeniem, ze względu na specyfikę bazy danych w chmurze (DBaaS). Wcześnie wersje SQLAzure nie pozwalały utworzyć tabeli w postaci tzw. sterty (ang. Heap), obecnie to ograniczenie zostało zniesione i ze spokojem można tworzyć tabele w ten sposób składowane, co dało też możliwości używania składni języka SELECT … INTO..

Bardzo ciekawym i lubianym rozszerzeniem języka TSQL przed laty było dodanie wszelakiego rodzaju funkcji okienkowych (klauzula OVER), które od wersji v12 również są dostępne w bazie danych SQLAzure. Część programistów i architektów ucieszy z całą pewnością wiadomość o wsparciu dla XML, czyli możliwość tworzenia indeksu XML, w tym bardzo wydajnego SELECTIVE INDEX.

Budując rozwiązania hybrydowe, gdzie transakcje były rejestrowane w SQLAzure, które później należało synchronizować z serwerami on-premise brakowało funkcjonalności śledzenia zmian w tabelach. To ograniczenie od wersji v12 również zostało zniesione i mamy możliwość korzystania z funkcjonalności już dobrze znanej – CHANGE TRACKING.

Dla administratorów pojawiło się również trochę ciekawych nowości w tym nowe widoki zarządcze DMV, większa ilość dostępnych komend DBCC, rozszerzone możliwości poleceń ALTER TABLE, ALTER DATABASE, TRUNCATE TABLE, w tym możliwość usunięcia danych partycji. Pojawiła się również możliwość przebudowy indeksów ONLINE, co prawda z ograniczeniem na dane typu BLOB. Zostały zniesione ograniczenia dotyczące partycji, a także ilości danych zmienianych w ramach jednej transakcji (dotychczas max 2GB w ramach jednej transakcji).

Od strony bezpieczeństwa pojawiło się kilka ważnych elementów pierwsze to funkcjonalność CONTAINED DATABASE znanych już z serwera SQL od wersji 2012, czyli w skrócie możliwość łączenia się i zarządzania dostępem na poziomie bazy danych, a nie loginu do serwera. Mamy teraz możliwość korzystania z roli aplikacyjnej, a także nowość w bazach danych Microsoft – RLS, czyli Row Level Security. Rozwiązanie to daje możliwość zarządzania danymi na poziomie wiersza, a dokładnie danych, a nie na poziomie schematu tabeli. Jeśli chodzi o RLS przygotowałem odrębny post na bloga i ukażę się w najbliższe dni.

Ostatnia nowa funkcjonalność dotycząca SQLAzure to Dynamic Data Masking, czyli mechanizm ułatwiający nam budowanie zasad maskowania danych. Bardzo często w tej chwili pobieramy z bazy danych informację dotyczące osób, adresów email, kodów, czy też numerów kart kredytowych i chcemy je ukryć, jedynie zaprezentować użytkownikowi w formie zamaskowanej. Mechanizm ten został też przeze mnie opisany bardziej szczegółowo, i pojawi się również w najbliższe dni na naszym blog. Zachęcam do poznani najnowszej wersji SQLAzure, a także do produkcyjnego realizowania swoich rozwiązań w chmurze, czy też w formie hybrydowych rozwiązań, wykorzystujących po części Azure, jako platformę danych.

Share this article ...

Google Plus
Ihren LinkedIn Kontakten zeigenThis entry was posted in Azure and tagged , , , , , , , by Lukasz Grala. Bookmark the permalink.
Lukasz Grala

About Lukasz Grala

A Data Platform and Business Intelligence architect and consultant. An authorized Microsoft trainer and university lecturer. A holder of numerous Microsoft certificates, since 2010 Microsoft Most Valuable Professional (MVP) in the SQL Server category. An author of articles and webcasts available on TechNet portal. He runs two blogs, SQL Research and PowerPivot’s Blog. The author of various trainings and a speaker at numerous IT conferences, as well as the Polish SQL Server User Group (PLSSUG) leader.

Leave a Reply

Connect with:
  • This field its required.
  • This field its required.
    • Message is required