DAX Studio 2.1

W dniu wczorajszym na stronach CODEPLEX pojawiła się najnowsza wersja Edytora DAX Studio 2.1.

Dlaczego warto o tym napisać? Coraz większą popularność zdobywają modele danych tworzone przy użyciu PowerPivot, czy też Analysis Services pracujących w trybie tabelarycznym. Językiem wykorzystywanym w tym modelu, jest język DAX. DAX Studio jest bardzo wygodnym narzędziem zarówno do pisania zapytań w języku DAX, jak i optymalizacji czy też analizy problemów. Autorem tego programu jest MVP Darren Gosbell.

Parę słów o DAX Studio

Po zainstalowaniu DAX Studio 2.1, można je wywołać, jako niezależny program z menu programów, lub poprzez przycisk ADDINS w programie Microsoft Excel.

Po uruchomieniu programu dostajemy okno logowania do serwera analitycznego, gdzie poza nazwą serwera można między innymi wybrać tryb pracy DirectQuery, czy też poziomy zgodności. Ponadto istotny element to efektywny użytkownik, czy też rola.

Po zalogowaniu otrzymujemy mniej więcej taki widok jak na poniższym obrazku

Na wstążce mamy kilka sekcji – Query, dotyczącą wykonywania zapytań, typową Edit, znaną z oprogramowania w środowisku Windows, Format, gdzie między innymi jest przycisk uporządkowujący formatowanie naszego zapytania w języku DAX, sekcja Find umożliwiająca przeszukiwanie i zastępowanie znaków w większych skryptach, kolejne dwie sekcje opisane będą za chwilę bardziej dokładnie, a ostatni to sekcja połączenia, gdzie między innymi można zmienić serwer, do którego jesteśmy połączeni (co widać z prawej strony w pasku na dole), lub odświeżyć dane widoczne z lewej strony.

We wspomnianym oknie po lewej stronie widzimy szczegóły dotyczące naszego modelu, do którego wykonujemy zapytanie.

Widoczne są dokładnie pola, które są wyliczonymi miarami, a także wskaźniki (KPI), czy też występująca hierarchia.

Wykonywane zapytanie może być na kilka sposobów wynik prezentowany w oknie (grid), jedynie dane dotyczące czasów wykonania zapytania przydatne, gdy optymalizujemy zapytania, czy też szukamy wąskiego gardła), oraz zapis wyniku do pliku.

Jeżeli nas nie interesuje jedynie wynik w postaci danych z modelu, to należy w pasku menu w sekcji Traces opcję Server Timings, oraz w kolejnej sekcji wybrać odpowiednie elementy, które chcemy śledzić. Możliwe jest również wyświetlenie planu wykonania

 

Zobaczmy przykładowe bardzo proste zapytanie z włączonymi opcjami śledzenia zarówno planu wykonania, jak i wszystkich czasów. Uruchamiamy zapytanie zielona strzała Run u góry w pasku, lub przycisk F5. Jest możliwość wykonania tylko części zaznaczonej.

W zakładce Output mam całą historię poszczególnych wykonań zapytań, a odpowiednich procesów. W zakładce Results mamy po prostu dane będące wynikiem naszego zapytania.

Kolejna bardzo ciekawa zakładka to poszczególne czasy przetwarzania przez serwer, wraz z informacjami, jaka część zapytania była wykonywana i jaki typ operacji wykonywała.

Mając takie informację możemy ze spokojem przystąpić do optymalizacji zapytań, w razie potrzeby można również wyczyścić cache (przycisk w pasku menu – CLEAR CACHE).

Ostatnia zakładka to plan wykonania zapytania.

Widzimy poszczególne kroki zapytania między innymi z informacją, co było wykonywane i ile rekordów było przetwarzane.

Mam nadzieję, ze użytkowników języka DAX zainteresowałem narzędziem i zachęcam do własnych doświadczeń z nim, dobrym i darmowym narzędziem J

Share this article ...

Google Plus
Ihren LinkedIn Kontakten zeigenLeave a Reply

Connect with:
  • This field its required.
  • This field its required.
    • Message is required