Nowa odsłona PowerBI

Od ubiegłego tygodnia również w naszym rejonie można poznawać nowe możliwości PowerBI. O tym, że PowerBI będzie występować również w wersji darmowej pisałem już wcześniej na blogu, teraz chciałem się skoncentrować na nowym narzędziu PowerBI Designer, który co prawda w formie “preview” jest dostępny od prawie miesiąca, ale jego efekty w formie raportów i kokpitów (ang. dashboard) można dopiero teraz publikować na portalu PowerBI.

Na podstawie typowego i prostego scenariusza zademonstruję przykładowe możliwości PowerBI Designera, oraz w ten sposób pokażę to narzędzie. Zadanie, które sobie postawimy to wizualizacja analityki funkcjonowania strony na portalu społecznościowym FACEBOOK. Stroną tą będzie strona SQLExpert.pl, a informację, które nas interesują to najpopularniejsze godziny publikacji naszych postów i informacji, najpopularniejsze wpisy na podstawie polubień, oraz ilość udostępnień naszych publikacji w rozbiciu na typ. Wszystkie dane mają być filtrowane na podstawie typu wpisu, oraz ma być informacja o ilościach typów wpisów. Analityka podstawowa, którą zazwyczaj robią posiadacze takich stron firmowych, produktowych itp..

Pierwsze uruchomienie

Podstawowe funkcjonalności narzędzia PowerBI Designer to:

  • Tworzenie nowych źródeł danych (analogicznie do PowerQuery)
  • Tworzenie relacji pomiędzy źródłami danych (podobnie jak zarządzanie relacjami w modelu PowerPivot)
  • Tworzenie raportów/kokpitów (analogicznie jak PowerView)
  • Zapisywanie projektów w PowerBI Designer, lub publikowanie na portalu PowerBI

Startując z nowym projektem rozpoczynamy od zdefiniowania nowego źródła danych. Do dyspozycji mamy bardzo duży zbiór możliwości, pogrupowanych na cztery kategorie: pliki, bazy danych, Azure, oraz pozostałe.


W górnej części programu widzimy pasek menu podobny do menu kontekstowych narzędzi z rodziny Power (PowerQuery, PowerPivot, PowerView) dostępnych w programie Microsoft Excel.

Z lewej strony okna mamy pasek z miniaturkami stron raportów, które istnieją w projekcie. W dolnej części programu mamy przyciski przełączające pomiędzy raportami, a źródłem danych.

Główna część okna to po prostu obszar, gdzie można projektować raport, natomiast z prawej strony mamy panel, w którym znajdują się wszystkie pola dostępne w źródle danych (podobne do znanych z programu Excel przy tabelach przestawnych, PowerPivot, czy też PowerView), oraz panel filtrowania danych w poszczególnych wizualizacjach.

Przykładowy raport z danych portalu FACEBOOK

Pierwszym krokiem, który należy wykonać to stworzyć źródło danych, będące połączeniem do portalu FACEBOOK. W tym celu wybieramy źródło danych Facebook i wprowadzamy nas interesujące dane:

W polu identyfikatora obiektu w naszym przykładzie wprowadzamy nazwę strony SQLExpertpl, oraz w opcjach połączenia wybieramy posty.

Po zatwierdzeniu i po krótkiej chwili pojawia się w panelu bocznym lista dostępnych pól.

Pierwsza próba z wizulizacją. Wybieramy pole type i przeciągamy na obszar raportu. Następnie w menu kontekstowym wybieramy wizualizację – Tree map, uzyskamy coś podobnego jak na poniższym rysunku.

Kolejnym krokiem naszego zadania jest ustalenie co ma być wartością tego wykresu. Mając wybrany ten wykres, w bocznym panelu przeciągamy pole id do komórki Values. Domyślnie została ustawina funkcja agregacji – count, czyli zliczanie obiektów. W efekcie końcowym powinniśmy uzyskać podobny wykres, pokazujący ilość postów dla poszczególnych typów.

Szybko uzyskaliśmy pierwszy oczekiwany wykres, ale dla pzoostałych postawionych wymagań musimy dokonać pewnych transformacji naszego źródła danych. W tym celu przechodzimy do danych, wybierając z lewej strony na dole przycisk Query. Widoczne jest tylko jedno zapytania na którym pracujemy. Szukamy kolumny likes zawierającą dla każdego posta tabelkę z wszystkimi użytkownikami co polubili dany post. Wybieramy przycisk przy opisie kolumny, zaznaczamy Aggregate, oraz wybieramy po której kolumnie ma być wyliczona wartość

Po zatwierdzeniu pojawia się kolumna z ilością polubień dla poszczególnych wpisów. Domyślną nazwą nowej kolumny jest “Count of likes.name”, oczywiście można zmienić tą nazwę wybierając na nagłówku kolumny prawy przycisk myszki i opcję rename. Następnie zmienimy typ danych dla tej kolumny na “Whole number” (Wstążka HOME -> TRANSFORM -> DATA TYPE).

Kolejne informację co potrzebujemy to godzina dodawania wpisów. Szukamy kolumny CREATED_TIME. Wybieramy prawy przycisk myszki, Split Column -> By Delimiter…

Następnie określamy według czego ma nastąpić podzielenie tych komórek.

Określamy “CUSTOM” a jako znak rozdzielający litera T. Po zatwierdzeniu powstaną dwie kolumny CREATED_TIME1, CREATED_TIME2.

Zmieniamy kolumnie CREATED_TIME2 typ na TIME ” (Wstążka HOME -> TRANSFORM -> DATA TYPE), następnie przechodzimy do zakładki na wstążce TRANSFORM, w sekcji Date & Time Column wybieramy Hour. Transformacja ta zmienia dane typu czas na same godziny. Możemy następnie zmienić typ tej kolumny na “Whole number” (Wstążka HOME -> TRANSFORM -> DATA TYPE). Kolejnym korkiem jest zmiana nazw kolumn – prawy przycisk myszki na nagłówku kolumny i opcja Rename.

Ostatnią brakującą wartością jest ilość udostępnień poszczególnych wpisów. Musimy odszukać kolumnę SHARES zawierającą zbiór rekordów udostępnień. Wybieramy przycisk przy nagłówku i robimy kolmne wyliczeniową, podobnie jak przy kolumnie LIKES.

Powstała nowa kolumna shares.count. W przypadku LIKES była tabela, tutaj rekordy. Tabela ma zbiór kolumn, więc był wybór na czym chcemy wykonywać funkcję agregacji.

Skoro mamy już wszytskie dane, możemy zmienić jeszcze nazwę zapytania w bocznym prawym panelu. W tym samym panelu widoczne są wszystkie kroki naszej trnasformacji niezbędne w celu uzyskania naszego źródła danych, które są uruchamiane przy każdym odświeżeniu źródła danych (w określonej kolejności).

Wracamy do naszego raportu, aby dodać kolejne elementy. Wybieramy w dolnym lewym rogu Report. Po powrocie do edycji raportu następuje odświeżenie danych, oraz aktualizacja pól w paneluz prawej strony.

Przeciągamy w dolny lewy obszar pole CREATED_HOUR. Następnie przesuwamy z VALUES do AXIS (prawy boczny panel). Do komórki VALUES przciągamy ID. W ten sposób uzyskaliśmy wykres obrazujący ile wpisów było zrobione o danej godzinie.

Następnie przeciągamy na puste miejsce kokpitu pole MESSAGE i zmieniamy wykres na słupkowy w orientacji poziomej. W polu VALUES ustawiamy by wartości były wyliczane dla ilości polubień (COUNT OF LIKES.NAME)

Otatni wykres to ilośc udostępnień dla poszczególnych typów wpisów. Przeciągamy type, oraz zmieniamy VALUES na SHARES.COUNT

W efekcie końcowym, po niewielkim czasie uzyskaliśmy raport, który posiada 4 wykresy, wykresy te są skorelowane ze sobą, czyli wybierając dowolną część któregokolwiek wykresu, zmieniają się wszystkie pozostałe.

Wybranie elementu z dwolnego wykresu

Zapisujemy nasz projekt z rozszerzeniem pbix

 

Publikacja na portalu PowerBI Preview

Po zalogowaniu się na portal PowerBI Preview wybieramy “Get data”, następnie wybieramy Power BI Designer File

Z prawej strony przycisk Connect , następnie wybieramy nasz plik, który wcześniej w PowerBI Designer zapisaliśmy

Wybieramy CONNECT i czekamy, aż nasz raport i źródło danych zostaną opublikowane na portalu.

Następnie Dashboard widzimy umieszczony nasz raport. Raport można również na portalu PowerBI edytować.

Podsumowanie

Jak widać zrobienie takiego raportu jest naprawdę bardzo łatwe. Nowe narzędzie z całą pewnością ma szanse zawojować świat analizy danych, szczególnie, że jest bardzo uniwersalne z punktu widzenia źródeł danych, transformacji danych, w najprostszym wariancie jest narzędziem darmowym, natomiast w bardziej zaawansowanym daje możliwość budowania raportów z dynamicznych źródeł danych, na przykład z danych strumieniowych, udostępnianych przez usługę Azure Streaming.

 

Narzędzie PowerBI Designer Preview można pobrać z tej strony. Portal PowerBI Preview.

Share this article ...

Google Plus
Ihren LinkedIn Kontakten zeigenLeave a Reply

Connect with:
  • This field its required.
  • This field its required.
    • Message is required